Tillbaka

Klimatinfo

Heta somrar med skogsbränder, skenande temperaturkurvor och smältande glaciärer. Klimatförnekande världsledare, internationella förhandlingar som går långsamt och svårigheterna med att leva hållbart i ett samhälle som i grunden är ohållbart. Samtidigt, stora framgångar för förnyelsebar energi, ökad medvetenhet, grupper och individer världen över som strävar efter att leva mer klimatsmarta och hållbara liv.  

Klimatförändringarna är troligtvis den största utmaning som vi människor står inför idag. De är tätt sammantvinnande med andra miljö- och hållbarhetsfrågor som förlust av biologisk mångfald, ökenspridning och föroreningar. Klimatfrågorna är också sammanbundna med politik, med ekonomi, med våra värderingar och hur vi lever våra liv. Tanken med den här studiecirkeln är att ge er en faktabaserad ingång till ämnet, ge er chans att diskutera och fundera tillsammans och, om ni vill, möjlighet att agera och göra era röster hörda. 

Studiecirkeln utgår från boken Klimatinfo för alla som ges ut av Fores och SV. Boken ska bidra till en mer faktabaserad klimatdebatt, ge dig bättre förståelse för din klimatpåverkan och konkreta exempel på vad privatpersonen, Sverige och världen kan göra för att klara klimatomställningen. 

Är du intresserad av att starta en kamratcirkel? Kontakta gärna oss så hjälper vi dig! Via e-post: vast@sv.se eller telefon: 010-33 00 900