Köa, köpa eller köra tillsammans

Denna föreläsning är ett samarbete mellan SV Väst, Tjörns kommun och Egnahemsfabriken med stöd av #vimåsteprata och genomfördes hösten 2021 inom ramen för ett demokratiprojekt.

 
Om föreläsaren

Kerstin Kärnekull är arkitekt och har varit engagerad i bostadsfrågor hela sitt yrkesverksamma liv. Hon har bland annat varit utvecklingschef på SABO och är medlem i forskargruppen Bo i Gemenskap sedan många år. Hon har medverkat i ett antal böcker och rapporter, bland dem Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap, Bygga för seniorer och Bygga seniorboende tillsammans, en handbok. 2020 gav Byggnads ut rapporten Bostäder åt alla! En rättighet även efter pension med Kerstin som författare, Hon bor i ett kollektivhus för andra halvan av livet på Södermalm i Stockholm.

Så här introducerar Kerstin sin föreläsning:

Någonting har hänt. Förr hade vi en bostadspolitik. Hur många bostäder som behövdes för att bygga bort bostadsbristen och ersätta de omoderna bostäderna var viktiga frågor. Nu har vi nästan inga omoderna bostäder och bostadspolitiken har ersatts av en bostadsmarknad. Många upplever stor brist på bostäder till rimliga kostnader. Samtidigt blir andra rika genom att bo, mycket rikare än någon kan bli genom att arbeta.

Någonting annat har också hänt. Plötsligt är grannskapet befolkad. Människor på vägen, i parken, i skogen. Många är hemma. Färre åker bort. Att ses via datorn blir det nya normala. Om man har en dator och en bra uppkoppling. Men det är inte tillräckligt att ses via en skärm. Vi längtar efter att mötas, att sitta ned tillsammans, prata med varandra, vara nära.

Aldrig har heller skillnaderna mellan olika grupper av människor blivit så tydliga. Ensamstående äldre (och yngre) med låga inkomster och utan bil blir extremt beroende av sitt närområde. Par och familjer med bilar, goda inkomster och fritidsboende har helt andra möjligheter.

Och en insikt börjar växa fram. Pandemin är bara början. Vi behöver förbereda oss på nya dramatiska händelser. Och de bostäder vi har byggt kanske inte fungerar på rätt sätt i pandemitider och inte heller när nya, oförutsedda kriser kommer.

Finns det en annan väg?

Svenskt bostadsbyggande var världsberömt förr, för femtio år sedan. Sedan blev istället bostadsbyggandet marknadsstyrt. Nu byggs för lite, för ensidigt, för dyrt och på fel plats.

I många andra länder växer en tredje bostadssektor – ett socialt bostadsbyggande där lokala grupper tar ett stort ansvar för att få till de bostäder som verkligen behövs. Vad kan vi i Sverige lära av ”Community-led housing”, Cohousing och Community-Land Trusts? Hur kan vi gå från fåtalsvälde till mångfald i bostadsutvecklingen?

Här finns en kort film med Kerstin Kärnekull: https://vimeo.com/325614897