Lättläst version saknas
Tillbaka

Kunskapstörst

I januari startade Studieförbundet Vuxenskolan Väst ett projekt, Integration i samverkan, som bygger på stöd för integration enligt 37 § i Mellerud tillsammans med Companion och Melleruds kommun.

Det började med en liten grupp kvinnor, men i dag består gruppen av lika många män som kvinnor. Deltagarna kunde många ord men hade svårt att binda ihop dem till meningar. Vi ska bidra med ökad kunskap i svenska och om samhälle två dagar i veckan. Deltagarna får prata och öva sig i svenska språket.

— Deltagarna tyckte att det var så spännande och intressant så vid ett tillfälle gick det nästan tre timmar utan paus just för att det var så mycket nytt de ville veta, jag blev alldeles torr i halsen och sa att nu måste vi verkligen ta en paus, säger Richard Bennet, projektledare SV Väst, för Integration i samverkan med ett skratt. Det är ju alltid enklare att arbeta med en grupp som är motiverad, för då har man alltid möjligheten att nå fram och inspirera människorna lättare, berättar han vidare. Att få se nyheter på lätt svenska och lära sig betydelsen av ord som papperskorg, en korg där du slänger papper, var en aha-upplevelse. Det har också diskuterats aktuella frågor, speciellt ämnen som exempelvis socialtjänsten. De har nu fått en inblick och djupare förståelse för det svenska systemet. Efter varje träff går de hem glada och med lite mera kunskap i ryggsäcken.

Vad är 37 §?