Tillbaka

Min säkerhet

Min säkerhet är en säkerhetsutbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst har genomfört sju studiecirklar i min säkerhet i 6 kommuner i väst under hösten 2020. Vi har haft en utbildad ledare som heter Sandra Ekholm och som kommit ut och hållit i utbildningen för en grupp i varje kommun bl a i Kungälv. 

Sandra Ekholm säger så här om hösten: 
Det här året har varit ett mycket märkligt år. Men mitt i denna pandemi fick jag ett erbjudande om att vara ledare i projektet – ”min säkerhet”.
Tillsammans med tolv andra blivande kursledare från SV runt i Sverige fick jag åka till Stockholm och få mer kunskaper om 
bl a brand och dessutom bli HLR-instruktör. Genom utbildning kan vi förebygga många riskfyllda situationer och även hantera dessa situationer som kan uppstå.

Alla kan göra något och ju mer man gått igenom olika moment desto bättre vet man hur man kan hantera olika situationer. Deltagarna har också haft med sig olika mycket kunskaper till start, något vi har använt som en fördel i vårt gemensamma lärande.

Alla sju grupper jag haft under projektet har varit unika med unika deltagare. Alla har lärt sig något och jag med. En del har lärt sig att sätta tryckförband, några har fördjupat sig i allemansrätten medan andra nu kan telefonnumret till SOS. Flera av deltagarna har även visat att man kan förändra vissa saker. Som t ex att inte ladda mobilen på natten, att dra ur TV-kontakten när det åskar, köpa cykellås eller försöka få bostadsföreningar att köpa in hjärtstartare.

Att lära för livet genom en studiecirkel, tillsammans med andra och utan krav tror jag har varit det ultimata sättet. Vi har skrattat tillsammans och har fått minnen för livet. Det har varit en fantastisk höst på många sätt, mitt i en pandemi.  
Nu står vi och stampar alldeles precis utanför dörren för att få komma in i cirkelverksamhet igen. Snart... 

Läs mer om hur cirklarna är upplagda här