Tillbaka

NAD i Väst

Syntolkning bild: Tre glada personer sitter på en gräsmatta.

NAD (nätverk, akivitet och delaktighet) i Väst - möjliggörare för fler i föreningslivet - Vi tror på kraften i Sveriges rika föreningsliv.

Det civila samhället har en viktig roll i Sverige

Många möten sker genom föreningslivet. Här bygger vi kontakter, vi umgås, utövar våra intressen, driver frågor och utvecklar kunskaper. Forskning visar att deltagare i föreningar har ökade chanser på arbetsmarknaden. 

Underrepresenterade i föreningslivet

Utlandsfödda personer och framför allt nyanlända är underrepresenterade i föreningslivet. Samtidigt vill många föreningar ha fler medlemmar och önskar även öka sin mångfald. För att ta tillvara det civila samhällets resurser för nyanländas etablering behövs en möjliggörande struktur. Att möjliggöra detta är ett av NAD:s huvudsyften

Kunskap om det civila samhällets roll

NAD-aktiviteterna ska underlätta för nyanlända att hitta vägen in i föreningslivet och genom det stärka sina sociala nätverk, öva på svenska språket samt delta i hälsofrämjande och studiemotiverande aktiviteter.  Nyanlända ska också få kunskap om det civila samhällets roll i stort och föreningslivets uppbyggnad. Genom NAD i Väst får det civila samhället också möjlighet att nå ut till fler nyanlända och potentiella nya medlemmar.

Faraah Mohamud och Elisabeth Johannesson

Arbetet i NAD i Väst - projektet utgår ifrån delregionerna i Västra Götalandsregionen. Fyrbodalsområdet tillkom 2021. Här finns två samordnare, Faraah Mohamud och Elisabeth Johannesson.

Hur jobbar vi?

Vi samordnare söker upp deltagare och föreningar, presenterar NAD och föreningslivet med sina tusentals aktiviteter och mötesplatser. Intresserade deltagare väljer aktivitet i sitt närområde och blir matchade mot den förening som ser möjligheten, är lämplig och har energin att entusiasmera nya medlemmar. Detta arbete pågår just nu och har tagit lite längre tid i uppstarten på grund av coronapandemin, men nu börjar arbetet ge utdelning i fler intresseanmälningar och matchningar.

Den 3/6 var det till exempel avslutning för 8 personer som hade deltagit i aktiviteter hos föreningen Melleruds Kristna Center. Vi samordnare deltog i det avslutande tillfället och fick höra många positiva reaktioner från deltagare och anordnare. Kvällen innehöll dans, mat och trevliga samtal och en känsla av integration på riktigt. Detta är något vi gärna vill förmedla till fler.

Läs mer om NAD i Väst - nätverk, aktivitet och delaktighet. 

Är din förening intresserad av att bli samarbetspartner eller är du kanske en blivande deltagare i NAD i Väst Fyrbodal?

Ta kontakt med oss angående projektet: