Tillbaka

I hållbarhetens tecken

Tron på ständig tillväxt och storskaliga system närda av fossila bränslen ifrågasätts. Målbilder kring enklare liv, baserat på lokala sammanhang hörs återkommande.

David Jonstad, författare till böckerna Kollaps och Jordad, besökte Tjörn och Orust i april för föredrag. Vi behöver själv driva förändringen, menade Jonstad, som spådde en framtid där marken snarare än marknaden tryggar vår försörjning. David Jonstad har själv lämnat storstaden för ett liv på landet.

Självhushållning och lokal delaktighet

I samband med David Jonstads föredrag introducerades studiecirkeln Självhushållning och lokal delaktighet. Cirkeln, ledd av Joakim Wenner, trädgårdsmästare vid Sundsby säteri, tar fasta på hur deltagarnas väg mot självförsörjning skulle kunna se ut. Förutom odling av livsmedel kommer vägar till levande sociala nätverk i närsamhället diskuteras. Till vårens studiecirkel finns inga lediga platser, men förhoppningsvis kan en ny omgång köras i höst.
Anmäl ditt intresse här 

Konsten att bygga jord

Studiecirkeln Den ekologiska odlingens grunder hålls just nu för andra gången i vår. Kursens första omgång hölls i samverkan med Stenungsunds kommun. Kursledare är Åke Wikström, Solgläntan Hållbar Hälsa. Sammanlagt har nästan 50 deltagare lärt sig mer om odling i pallkrage, odlingsbädd och på balkong. Kursens utgångspunkt är jorden som odlingens grundpelare och konsten att bygga god jord. Nästa träff är den 6:e maj och handlar om sorter och sortval, skörd och förvaring. 
Anmäl här

Globala frågor, lokala lösningar

Den 29:e april kommer Rebecka Le Moine, riksdagsledamot (mp) till Häggvallskolan på Tjörn för ett föredrag kring bl a biologisk mångfald och vattentillgång. Utgångspunkten för presentationen är ”hur kan vi arbeta med de stora frågorna i lokal skala?” Arrangemanget är en samverkan med Miljöpartiet Tjörn.
Läs mer och anmäl här

Vägar till fossilfritt välfärdssamhälle

Den 13:e maj gästas Tjörn av Staffan Laestadius, KTH/tankesmedjan Global utmaning. Staffans budskap är att det ännu finns tid att bygga ett välfärdssamhälle fritt från fossil energi. Föredraget pekar på de omställningar som krävs och hur vi kan genomföra dem. Arrangemanget sker på Billströmska folkhögskolan den 13 maj och genomförs tillsammans med Miljöpartiet Tjörn.
Läs mer och anmäl här

Reko: möten mellan små odlare och konsumenter

Reko-ringar är ett relativt nytt sätt för småskaliga producenter av livsmedel att genom direkt kontakt möta konsumenter utan inblandning av mellanhänder. Reko underlättar små odlares verksamhet och gynnar samtidigt uppkomsten av lokala sociala nätverk med  en central fråga i fokus: maten vi äter. Den 14 maj arrangeras en informationsträff i Spekeröds bygdegård för kunskapsspridning kring småskalig odling och Reko. Målgruppen är odlare anslutna till Reko Stenungsund samt områdets övriga småskaliga producenter av råvaror eller förädlade livsmedel. En av målsättningarna är att få fler odlare att hitta vägar att möta konsumenter. Samverkan sker med LRF, Hushållningssällskapet och Lokalproducerat i Väst.

Bygg tillsammans

Till hållbarhetstemat hör även hur vi bor och bygger. Egnahemsfabriken på Tjörn är ett innovationsprojekt och en stödstruktur för dig som vill bygga ditt eget hus eller hjälpa andra att bygga sina egna hus. Till denna kärnverksamhet har också t ex odlingsprojekt lagts till, där exempelvis växthusbygge planeras under våren.
Läs mer http://www.egnahemsfabriken.se/(invigning huvudbild ovan)

Hållbar höst

Inför hösten pågår också planering av föredragsserien Hållbar höst tillsammans med Stenungsunds kommun. Som tidigare planeras ca fyra föredrag. Hösten 2018 gästades Hållbar höst bland annat av Andreas Jakobsson, författare till boken Svinnlandet, som berättade om hur man kan ta vara på mat som kastats av livsmedelsbutiker. Så snart det nya programmet är klart kommer det att läggas på hemsidan här https://www.sv.se/avdelningar/sv-vast/nyheter/hallbar-host/ 

Nu finns nytt studiematerial för studiecirkel

Det är viktigt att mötas och tillsammans hitta vägar framåt mot en livsföring som är långsiktigt hållbar. Ett studiematerial har tagits fram av SV Jämtland tillsammans med Spilloteket. Materialet är tänkt som utgångspunkt för studiecirklar. Här får du en bild av vad just du kan göra i din livssituation för att leva mer i samklang med jordens tillgångar. Tag gärna kontakt om du är intresserad av en studiecirkel med detta material som utgångspunkt!

Andreas Hansen 
Verksamhetsutvecklare 

Kontakta mig 
andreas.hansen@sv.se 
010-33 00 944