Lättläst version saknas
Tillbaka

Ny utbildning för cirkelledare i jämställdhet och normkritik!

Du som är cirkelledare hos oss i Studieförbundet Vuxenskolan Väst skall få möjlighet att utveckla ditt ledarskap. Vi vill lära dig mer om jämställdhet och inkludering. Vi erbjuder utbildningen Jämställd folkbildning till alla våra cirkelledare, för att skapa en verksamhet där alla känner sig trygga och inkluderade.

SV Väst jobbar aktivt med att skapa en verksamhet där alla deltagare känner sig trygga och inkluderade. Nu finns webbutbildningen Jämställd folkbildning tillgänglig för våra cirkelledare! I utbildningen får du med dig kunskaper om jämställdhet, normkritisk pedagogik och hur vi kan förebygga sexuella trakasserier och diskriminering i folkbildningen. När du gått webbutbildningen kan du delta i en workshop där du får fördjupa dina kunskaper och samtala om frågorna med andra cirkelledare.

Du kan gå utbildningen oavsett vilken sorts cirkel du håller, eller hur mycket erfarenhet du har.

Hur gör jag för att gå utbildningen?

- Du kommer åt utbildningen via Cirkelledarnätet
Gå till utbildningen

- När du registrerar dig blir du del i en studiegrupp på plattformen Learnify. Utbildningen innehåller diskussions- och reflektionsmoment, men du kan gå igenom utbildningen självständigt och i din egen takt. Du finner alla instruktioner på sidan. Webbutbildningen tar ungefär 2 timmar.

Anmäl dig till en workshop!

Vi erbjuder även en uppföljande workshop där du kan diskutera jämställdhetsfrågor med andra, samt fördjupa dina kunskaper om bland annat härskartekniker och att förebygga sexuella trakasserier genom övningar och samtal.

Vi erbjuder två tillfällen under hösten 2019:

4 november – kvällstid – i Sotenäs
5 november – eftermiddag – i Lilla Edet

Se inbjudan: här

Om ingen workshop finns bokad nära dig, prata med din kontaktperson på SV, så ordnar vi fler under vårterminen.