Tillbaka

Ögonstenar

Tre projekt – ett viktigt mål:

SV Västs framtåtslyftande insatser som bygger på konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I fokus just nu står Hälsokörkortet, Kulturcentrum Väst och Val 2014.