Tillbaka

Alaska - Utveckling av ett unikt besöksmål i norra Bohuslän

I april 2023 startade projektet ”Alaska 2.0” som syftar till att säkra Hilma Svedals livsverk Alaska, en unik trädgårds- och kaféanläggning skapad på 1920-talet. Alaskas unika natur- och kulturhistoriska samt kvinnohistoriska kvalitéer ska lyftas fram. Målsättningen är ett långsiktigt och hållbart ägarskap samt tryggat driftsansvar liksom att göra Alaska till av Västra Götalands-regionens mest attraktiva besöksmål med koppling till kulturarv.

Kunskapsinhämtning, kommunikation och information

En trädgårdshistorisk undersökning genomförs och en plan för återställande av miljön utarbetas. Historia, byggnadsverk och immateriellt kulturarv skildras genom bl a skyltning. En kommunikationsplan tas fram liksom webbplats och bokningsverktyg. Möjligheter till programverksamhet undersöks.

En tryggad framtid

Anläggningens långsiktiga ägarskap och rollfördelning samt driftsansvar säkras. Möjligheter till kommande finansiering rörande restaurering och underhåll av Alaskas murar undersöks och en ungefärlig budget för detta tas fram.

Projektets initiativtagare är Trädgårdsresan. Projektägare är Studieförbundet Vuxenskolan Väst och projektet är finansierat av medel från Leader Bohuskust och gränsbygd samt Jordbruksverket. Strömstads kommun och Bohusläns museum är medfinansiärer. Projektet pågår t o m 240630.

Läs projektbeskrivning här

Maria Knutsson                                          
Projektledare, Studieförbundet Vuxenskolan                    
maria.knutsson@sv.se

Alaska alla loggor stor.png