Tillbaka

Projektet Mat och folk är beviljat!

      

Mat och folk

Projektet föranleddes med Förstudie Mat och folk där vi såg på möjligheterna kring lokalt producerad mat och hur vi skulle kunna öka kunskaperna om de producenter som finns.

Vi kan nu med stor glädje meddela att projektet fått stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och kommer kunna vara med och skapa nätverk och öka medvetenhet hos konsumenter gällande lokalt producerad mat.

Det gror idag förhoppningar på att Strömstad och Tanum tillsammans ska kunna växa stort inom området närproducerat; småskaligt; ekologiskt. Föreningen Omställning Strömstad, Kooperativet Nässlan och Studieförbundet Vuxenskolan märker alla av ett växande intresse för området och önskar kunna vara en positiv kraft för att få området att spira för och med lokala producenter. Vi skulle därför önska att göra ett samlat tag för att öka andelen lokala producenter genom att sammanföra dessa i ett nätverk.

Läs om projektet Mat och folk