Tillbaka

Projektstöd beviljat

Personer med funktionsnedsättning skall ges möjlighet att själva utveckla egenmakt

Vi vill stärka och utveckla cirkelledarna inom funktionsnedsättning.


Vi kommer metodutveckla ledarna inom sina områden samt ge verktyg att våga prova ev nya ämnen eller ta in olika konstformer i sina befintliga cirklar.
Vi kommer att ta in dans, teater, skapande, musik och drama för att ge deltagarna möjlighet till att uttrycka sig inte enbart med ord, utan använda alla sinnen. Viktigt för målgruppen för att stärka och utveckla sig själva.
För mer information kontakta Anna Anteryd anna.anteryd@sv.se