Tillbaka

Att rocka sockorna är enkelt!

Genom att ta på dig olika strumpor hyllar du olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter.

Ta på dig en strumpa av varje och rocka sockorna torsdagen den 21 mars, Internationella Downs syndromdagen.

Om Downs syndrom

Den vanligaste formen av Downs syndrom innebär att man har 3 exemplar av kromosom nr 21. Därför väljer vi att rocka sockorna just den 21/3. Och varför rockar vi just sockor? Jo, för att kromosomer ser ut som små kryss precis som sockor som paras ihop med hälarna mot varandra. 

Initiativet kommer ursprungligen från USA men har spridits över världen. Svenska Downföreningen initierade kampanjen ”Rocka dina sockor” år 2014 och nu ingår Rocka sockorna i föreningens kampanj ”Lika värde”. 

Att lyfta allas lika värde är en del i SVs värdegrund

Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet för personer med funktionsnedsättning vilar på en värdegrund om alla människors lika värde och FN:s konvention om “Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning” (kom 2006). SV ska möjliggöra för målgruppen att utifrån de egna individuella förutsättningarna vara med och påverka sin vardag, samhället i stort och SV:s verksamhet. Vi vill att skrivningarna i konventioner och lagtexter ska bli verklighet och önskar att allas kvaliteter och styrkor tas tillvara. Hindren finns i samhället – inte hos individerna.

Läs SVs vision och värdegrund här

Rocka sockornas hemsida
Rocka sockorna på Facebook

  • Rocka sockorna

    Visst hänger ni med! Låt oss med kraft och glädje lyfta fram allas unika förutsättningar. Nu rockar vi loss!