Tillbaka

Social media för föreningslivet

-Att finnas i det samtidsflöde som s k social media utgör är viktigt också för föreningslivet hävdar Andreas Hansen, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Vuxenskolan. Därför samlades i oktober kulturarvsföreningar, med fokus på kommunerna Stenungsund och Tjörn, för en gemensam inspirationskväll, arrangerad av Studieförbundet Vuxenskolan och Bohusläns hembygdsförbund. 

Målsättningen kan vara att föreningarnas kunskap kring lokal historia blir synlig för fler människor och att föreningens verksamhet får möjlighet att locka fler besökare. 

Sara Williamsson från Skånes hembygdsförbund var inbjuden att leda träffen. Sara menade att Facebook är en bra kanal för att berätta om sin verksamhet, medan Instagram kan liknas vid att skicka ett vykort, där en glimt av något spännande lyfts fram. Jämfört med att bara ha en webbsida är fördelen med social media möjligheten till interaktion med läsarna, att kunna väcka engagemang och nå en spridning bland människor med likartade intressen. Titta på hur andra gör, var Saras uppmaning. Ställ frågor i inläggen, bjud in till interaktion! 

En strategi för närvaron på social media är viktig, menade Sara Williamsson. Kvällen avslutades med några frågor för föreningarna att ta med sig hem och återkoppla kring: Vilka fördelar ser min förening med att finnas på social media? Vad vill vi berätta om, vad är mindre viktigt? Hur förverkligar vi användandet och fördelar ansvaret för arbetet? Kan en studiecirkel hjälpa oss att starta upp arbetet och komma igång? Självklart kan en cirkel ge denna input! 

Se här  hur du startar en egen studiecirkel. 

 

 

Publicerad av Ammii Asplund 2020-01-14