Tillbaka

Kunskap – glädje i vardagen

Jag kan! Att kunna – det känns gott i hela kroppen när den känslan infinner sig. Kunskap – det är glädje i vardagen det! 

Hur mycket ny underbar kunskap du burit med dig ut ur studielokalen den här våren, vare sig du är deltagare eller cirkelledare, det spelar mindre roll, ingen är intresserad av att mäta detta; hos oss lär vi för att kunskap är kul, för vår egen skull. Det viktiga för oss är inte vem du är, det viktiga är att du lärt dig något du är intresserad av - och att du fått göra det tillsammans med likasinnade 

Vi vidareutvecklar oss med ny kunskap, vi ändrar form lite grand, som en Barbapappa, när nya insikter och kompetens fyller oss. 

Min förhoppning är att vi även gett dig Motivation, att aktiviteten i sig gett dig tillfredsställelse – inre motivation – och att det lett till något annat som är värdefullt – yttre motivation – och att detta i sin tur ökat ditt engagemang. 

Jag hoppas att du hör en liten inre fanfar när du tänker på din studiecirkel och att du placerat ny kunskap i en fin själslig presentförpackning som du kan packa upp vid behov. 

Just nu avrundar vi tjänstepersoner i SV Väst de flesta aktiviteterna, även om vi har ett fint och inspirerande sommarprogram, och tar semester några veckor.  

Välkommen tillbaka att dela nya spännande kunskapsäventyr med oss i höst! 

 Mia Ekegren, avdelningschef