Tillbaka

Spännande föreläsning på Lödöse museum

Välkomna till en intressesant föreläsning om de västsvenska vattenvägarna under 1000 år, vilka band samman människor och bygder.

Ätran, Göta älv, Mölndalsån och andra västsvenska vattendrag har använts som transportleder sedan urminnes tider. Från vikingatida dragrännor vid Helvetsfallet i Trollhättan, via kanal- och slussbyggen, till 1900-tales pråmtrafik. 

Entréavgiften kan du betala direkt på plats kontant eller med swish.
Om du anmäler dig till föreläsning genom att betala i entrén via swish senast ett dygn innan föreläsningen. Då får du 10% rabatt.
Betala 90:- kr på vårt swish-konto 123 644 90 45 och ange som meddelande arr 50956 samt ditt fullständiga namn.


För mer information ring gärna 010 - 33 00 939