Tillbaka

SV i samarbete mot rasism och diskriminering

Integrationsforum mot rasism och Trollhättans antidiskrimineringsbyrå har beviljats drygt 800 000 kr för att motverka diskriminering.

Läs artikeln i ttela här

Integrationsforum mot rasism vill:

  • Bilda opinion mot rasism och diskriminering.
  • Skapa mötesplatser mellan invandrare och svenskar, kvinnor, män, barn, ungdomar samt äldre och ge möjligheter att tillsammans arbeta med integration i Trollhättan.
  • Utbilda informatörer och mentorer som bl.a. skall ut till skolor på arbetsplatser och mötesplatser och informera om integration, diskriminering och rasism.

Antidiskrimineringsbyrån arbetar för:

  • Samverkan med alla som har samma mål att förebygga all slags diskriminering som grundas pga. etnicitet, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, kön, ålder eller funktionsnedsättning.