Lättläst version saknas
Tillbaka

Tillit och demokrati

”Tillit och demokrati”
Digitalt seminarium 23 september 2020

Vi sätter i år fokus på tillitens betydelse för ett sammanhållet samhälle, speglat i utmaningarna som Covid-19 skapat. Vilka förtroendeklyftor mellan expertis, beslutsfattare och medborgare ser vi, men också civilsamhällets och folkbildningens roll och utmaningar när tilliten prövas.

DN DEBATT 3/6: Bo Rothstein: ”Det är en tragedi att många avlidit på grund av brister i äldreomsorgen som relativt enkelt skulle ha kunnat åtgärdas. Om inte ett omfattande renoveringsarbete nu kommer till stånd kan det innebära slutet för det sociala kontrakt som den generella välfärdspolitiken i Sverige vilar på”
https://www.dn.se/debatt/bristerna-i-aldreomsorgen-kan-sanka-valfardspolitiken/


Plats: Digitalt seminarium via Zoom
Tid: 09.00 – 12.00
Form: Föreläsning av Bo Rothstein, Professor i Statskunskap vid Göteborgs Universitet, gruppsamtal och frågestund
Inbjudna: Folkbildare i Västra Götaland, studerande och personal vid GU

Deltagandet är kostnadsfritt men förhandsanmälan krävs för att du via mail kan inbjudas via Zoom.
ANMÄLAN SENAST 11 SEPTEMBER 2020 till: info@vgb.nu

Moderator för dagen och samtalsledare är Lena Ulrika Rudeke, verksamhets och
programansvarig för Jonsereds herrgård vid Göteborgs Universitet.

Arrangörer: Västra Götalands Bildningsförbund och Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid
Göteborgs universitet samt Föreningen för folkbildningsforskning. Det årligt återkommande
seminariet ”Demokrati och folkbildning” är en manifestation av samarbetet mellan folkbildningen i
Västra Götaland och Göteborgs universitet.

Ladda ner inbjudan som pdf

Ladda ner program som pdf