Tillbaka

Tjära är gôtt men kladdigt

Ale vikingagård ligger några mil norr om Göteborg i Ale kommun. Området är rikt på en stor mängd fornlämningar från järnåldern och vikingatiden, men även från andra tidsperioder.   

Vid rekonstruktionen av vikingagården har man utgått från en stormansgård vilken påträffats vid utgrävningar vid sjön Tissø på västra Själland i Danmark. Med utgångspunkt från denna har man i Ale försökt återskapa en någorlunda trovärdig miljö som ger en bild av en dåtida rikemansgård.   

Uppförandet av husen påbörjades 2001. Långhuset/hallen är sjutton meter långt med en största bredd på ca sju meter. Taket har en karakteristisk rundad form med en högsta höjd ca sju meter över mark. Byggnaden är uppförd på en kraftig träsyll i vilken breda träplankor är placerade i så kallad stavteknik. Taket täcks av kraftiga träspånor. I stort hela byggnaden är tillverkad i ek.  Långhuset har också försetts med en rik profilering i så kallad mammenstil. 

Uppförandet av gården skedde som ett led i experimentell arkeologi. Genom noggranna analyser och detaljerade beskrivningar över byggarbetet försökte man få så mycket praktisk kunskap som möjligt när det gällde uppförandet av en forntida konstruktion i full skala. Sådana praktiska erfarenheter kan vara viktiga vid tolkningar av framtida arkeologiska bebyggelselämningar.   

Ale vikingagård anses i dag som ett av de främsta rekonstruerade exemplen på en stormannagård från vikingatiden. Den drevs i kommunal regi fram till 2015. Från 2016 har verksamheten övertagits av den ideella föreningen Ale vikingagård–Byalaget. Tillsammans med föreningen gönomför SV Väst cirklar och andra aktiviteter. 

Deltagarna lär sig att sköta om sina vikingabyggnader med gamla hantverksmetoder. Cirkelledare Agneta Hummerhielm, håller ihop det hela men de lär mycket av varnadra. 

—Vi tycker det är kul och intressant att lära oss metoder hur man sköter gården med gamla arbetsmetoder, skapa gemenskap mellan medlemmar unga och gamla, visa att gården lever för besökare och informera intresserade besökare om vikingatiden och huset, framhåller en av de fjorton deltagarna. 

I år har föreningens medlemmar bland annat lärt sig att bygga gärdesgårdar av trästörar och enevidjor.   

De har även gått igenom hur man framställer tjära och sedan tjärat den stora hallen utvändigt.  ”Tjära är gôtt men kladdigt!” konstaterar deltagaren och ser bara nöjd ut. 

Under 2021 har de även byggt en rök, ett viktigt redskap för att kunna bevara mat innan kylskåpet uppfanns.  Dessutom har de anlagt början till en örtagård. De planerar att utöka den med tiden. Den innehåller (och skall innehålla ännu mer) örter och grödor som var vanlig under vikingatiden.