Lättläst version saknas
Tillbaka

Unboxing på Café Myran

Äntligen! var ett ord som hördes många, många gånger den 13 oktober 2021 - dagen då SV Väst åter vågade öppna Café Myran. De som hojtade var deltagare sedan många år som äntligen fick chans att träffas under dessa former igen. Sju kafékvällar hanns med under hösten, i genomsnitt har det kommit  50 deltagare. Vi håller till på Ryttarens aktivitetscenter i Uddevalla. Förutom att träffas, prata, fika och spela bingo har deltagarna i år fått prova på Unboxing.  

Första gången lade jag ner en nyckel i en vacker låda, berättar Kicki Ståhl på SV Väst och ser väldigt tillfreds ut över valet. Nyckeln hade jag virat i flera lager av silkespapper. Deltagarna sätter sig runt ett bord och asken skickas runt först ett varv där ledaren ger ledtråd på vad som finns däri. Det skapar en spänning och förväntan.  

Alla får gissa och ordet fördelas så alla kommer till tals. Därefter öppnas lådan och ett silkespapper tas av per ”diskussionsvarv”.  Ledaren lämnar allt fler ledtrådar och det gissas friskt. När föremålet blottas så pratar vi först om hur det var att gissa och vilka ledtrådar som ledde rätt.  

Just den här gången med nyckeln handlade det om egen bostad och rätten till att få bestämma över den när en är i behov av stöd och stöttning i att klara sin vardag, minns Kicki. Vi pratade om första egna bostaden, om att lämna tryggheten hos föräldrar och känna sig vuxen att klara sig själv. En sådan här diskussion kan dra åt vilket håll som helst vilket är otroligt spännande.  

Syftet är att lära av varandra, förstå egenvärde och självbestämmande, det är en bra metod för det öppna samtalet.