Tillbaka

Utveckla din föräldraroll

Föräldrars delaktighet i elevens lärande.

Skolor i olika länder baseras på olika pedagogiska tankar och metoder. Det är inte självklart att den skolan du gick till (i Sverige eller utomlands) hade samma uppdrag som skolan idag. 

Genom att delta i studiecirkeln kommer du att fördjupa dina kunskaper om skolan och tillsammans med andra föräldrar få tips och stöd i hur du bättre kan stödja dina barns skolgång.

Vi kommer att fokusera på:

  • Skolans värdegrund
  • Skolans uppdrag
  • Läroplanen och betyg
  • Praktiska sätt att stödja barn 

Möjligt att samtala kring dina funderingar

SV Väst bygger ständigt på sitt utbud av cirklar för att kunna stödja föräldrars delaktighet i elevens lärande. Just nu jobbar vi för att kunna erbjuda en webbaserad cirkel i detta och en cirkel som kretsar kring barnens språkutveckling och olika sätt för att kunna uppmuntra den. 

Hör gärna av dig till mig – rob.bavington@sv.se om du vill ha mer information eller delta i en sådan cirkel. Vi har cirklar som börjar löpande (vid behov) men tänk också på att vi kan starta en cirkel just för dig och dina vänner eller en grupp föräldrar på dina barns skola!