Tillbaka

Utveckla ditt föreningsarbete!

Alla ideella föreningar har inte samma behov, men föreningsarbetets grundläggande principer är gemensamma för alla. Nu erbjuder vi en utbildning i tre delar där du får möjlighet att både spetsa dina föreningskunskaper och samtidigt utbyta erfarenheter med engagerade medlemmar i andra föreningar.

Utbildningen går igenom föreningsarbetets grunder med stort fokus på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Syftet är att du ska kunna utvecklas och inspireras i din roll samt dra nytta av andras erfarenheter och hitta synergier med andra föreningar. Ett rikt och väl fungerande föreningsliv är grunden för vår demokrati och genom att arbeta tillsammans blir vi starkare.

Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald i någon av våra grund-, medlems- och samverkande föreningar, ny som gammal, och som vill lära mer och utveckla dina föreningskunskaper. Vi kommer att gå igenom föreningsarbetets grunder och dess betydelse för demokratin, hur man tar emot nya medlemmar och tar vara på erfarenheter och nya kunskaper. Vi kommer också att prata om hur man motiverar såväl gamla som nya medlemmar. Och mycket mer.

Observera att det krävs en separat anmälan till varje kurstillfälle.

Länkar till anmälning längre ner på sidan.
Du kan också välja att delta på endast någon eller ett par av kurserna.

Varmt välkommen!

Del 1: 24 feb kl 18-20.30
Föreningsarbetets grunder - Demokratin i föreningen och föreningen i demokratin.
Anmäl dig här

Del 2: 10 mars kl 18-20.30
Valberedning och kunskapsöverföring - Plats för nya och gamla krafter.
Anmäl dig här

Del 3: 24 mars kl 18-20.30
Motivation och engagemang - Viljan, drivkraften och vikten av kommunikation.
Anmäl dig här

Kursen är digital och sker i mötesverktyget Zoom.

Länk till mötesrummet skickas ut till samtliga deltagare ett par dagar innan kursstart.