Tillbaka

Våga tänka nytt och var öppen för samverkan

Syntolkning bild: en bricka med fem kaffekoppar från Dalsland, böcker och broschyrer.

Södra Valbo Hembygdsförening är verksam inom socknarna Färgelanda, Ödeborg och Torp i Färgelanda kommun samt Valbo-Ryrs socken i Munkedals kommun. Samtliga socknar är belägna i landskapet Dalsland.

En hembygdsförening med anor

Södra Valbo Hembygdsförening är en av landets äldsta hembygdsföreningar och bildades år 1906 på initiativ av bland annat folkskollärare Anders Linder, den kulturhistoriskt intresserade Thure Langer och Dalslands folkhögskoleförening. För närvarande har föreningen cirka 230 medlemmar. Medlemsantalet har fördubblats de senaste fyra åren.


Syntolkning bild: Ernst, Victor, Faraah och Kerstin fikar vid ett bord utomhus.

Engagemang bygger broar över generationer

Vi träffade tre engagerade eldsjälar som tillhör två olika generationer en härlig eftermiddag en fredag vid Blanketorpet. Kerstin Sandell, som är ordförande i föreningen, hälsar välkommen med fika och berättar stolt vilka koppar vi ska dricka kaffet ur,  nämligen Dalslandskoppar

Ernst Knutsson som är styrelsemedlem är också med på fikat och bredvid sitter den  yngsta medlemmen i föreningen Victor Widderkär som är 15 år. De berättar hur deras engagemang började. Att de ville jobba och göra skillnad för bygden i stället för att endast betala medlemsavgift och vara passiv medlem.  

Inga krav och inget måste men däremot ska det vara kul och vi har roligt ihop när vi ses. Det ska vara kul och utvecklande, det är det viktigaste i föreningen, säger Kerstin glatt.

Hur har ni hittat nya medelmmar?

Föreningen har marknadsfört sig mycket via nya kanaler som Facebook och hemsidan men bibehåller också de gamla sätten och skickar ut brev till alla medlemmar. Föreningen har också fått stöd av Studieförbundet Vuxenskolan Väst med att marknadsföra sig. Vi har breddat vårt aktivitetsutbud och känner inte att vi har påverkats lika mycket av coronapandemin som många andra. Detta på grund av att vi kunnat anordna aktiviteter utomhus och har istället ökat medlemsantalet under pandemin.
Vi har hjälpt folks psykiska hälsa genom att erbjuda aktiviteter i naturen, berättar Kerstin.

Vi gillar olika

—Mångfald är viktigt för föreningen, de välkomnar människor från olika kulturer och nationaliteter som gör att fler fått ta del av hembygden och därmed ökat integrationen, berättar Faraah Muhamed, verksamhetsutvecklare SV Väst.
Kerstin lägger till att i deras förening är alla välkomna, oavsett ålder, härkomst, sexuell läggning eller annat. 
 

Föreningens aktiviteter

Om du är intresserad av föreningens aktiviteter så lägger de upp detta på sin hemsida och sin Facebooksida – där kan du hitta roliga saker att göra. 

Våga tänka nytt och vara öppen för samverkan, avslutar Kerstin med ett leende. Föreningen är tacksam över det goda samarbetet med  Studieförbundet Vuxenskolan Väst.  


Faraah Mohamud
faraah.mohamud@sv.se