Tillbaka

Verksamhetsberättelse 2021 klar!

Plats för Demokrati, Plats för Alla – Plats för Dig

Studieförbundet Vuxenskolan – SV – arbetar för att alla ska ha en självklar plats i vårt demokratiska samhälle. Studiecirkeln är en plats för samtal. Vi lyssnar på andra och berättar för varandra. Stora ord som Respekt och Demokrati blir vardagsverkliga. – Folkbildningen är Demokratins kapillärer. Kanske känns det därför extra roligt att det var just i år, när Demokratin firar 100 år, efter ett sekel av rösträtt för kvinnor och män, som vi erhöll Uddevalla kommuns Demokratipris.

Cirkeln är också ett alldeles utmärkt sätt att bryta ensamhet och möta andra människor. Detta pandemiår, när vi levt i skuggan av covid-19, där det har varit press vart en än vänt sig, har varit ett Ensamhetens år för många. Det känns då fint att få vara en del av en rörelse som entusiasmerar, motiverar och plockar upp, som varje dag säger ”Nu kör vi framåt!”.

Med extra externa medel, med kreativitet och engagemang har vi kunnat finna nya vägar framåt, inte minst tillsammans med kommuner, äldreboenden, institutioner och föreningar. Vi har skapat verksamhet speciellt för den som till exempel är dement, har en funktionsnedsättning eller är ny i Sverige. - Vi jobbar för att det ska finnas Plats för alla. Vi har erbjudit fysisk verksamhet när restriktionerna tillåtit det, vi har erbjudit en mängd digitala möjligheter.

Vårt uppdrag är att stå upp för individens rättigheter och egenmakt. Vi skapar förutsättningar för bildning och personlig utveckling.

Fritt och frivilligt är viktiga ord för oss. Lärande börjar med ditt och gruppens engagemang och lust till nya kunskaper. Vi brinner för det här eftersom vi vill stärka demokratin, öka mångfalden, höja bildningsnivån och sprida kultur.

SV Väst är en möjliggörare för människor som, tillsammans med andra, vill växa som individer. Hos oss ska även den som möter särskilda svårigheter kunna hitta sin väg till bildning. Tröskeln in är låg och välkomnandet hjärtligt. – Vi vill med denna verksamhetsberättelse visa att vi lever som vi lär.

När vi säger Plats för Alla – då menar vi det!

Välkommen – vi har Plats för Dig!Lågupplöst
Verksamhetsberättelse Studieförbundet Vuxenskolan Väst 2021 webb.pdf

Högupplöst
Verksamhetsberättelse Studieförbundet Vuxenskolan Väst 2021.pdf