Lättläst version saknas
Tillbaka

Verksamhetsberättelse Studieförbundet Vuxenskolan Väst 2019

Sammanfattning av året: Demokratistärkande

Verksamhetsåret 2019 har liksom tidigare år varit ett år med många glädjeämnen för Studieförbundet Vuxenskolan avdelning Väst. Vår totala verksamhetsvolym är fortsatt stor, vi har bibehållit vår stora studiecirkelvolym och gläds framför allt över att vi fortsatt engagerar många unika deltagare i verksamheten. SV Väst är fortsatt en stor kulturarrangör i de 19 kommunerna i vårt verksamhetsområde.

Under 2019 firade Sverige ”Demokratin 100 år”. Studiecirkeln – den lilla gruppen som tillsammans söker kunskap - är i sig en demokratiskapare och SVs huvudverksamhet varje år. Under 2019 gjorde SV Väst riktade insatser genom föreläsningar, grupper utifrån Demokratihandboken, startat projektet ”Lita på Sverige”, som handlar om att skapa kunskap om och ge tillit till Sveriges institutioner hos nya svenskar. Arbetet med hållbarhetsfrågor har varit en prioriterad fråga för SV Väst ett flertal år, inte minst den sociala dimensionen har en viktig demokratidimension.

En annan satsning för att stärka demokratin är vårt arbete riktat till unga och det stöd SV Väst ger till SVs barn- och ungdomsorganisation Vi Unga. Att engagera unga människor i föreningsaktiviteter är en av de viktigaste insatser som kan göras för att stärka och utveckla demokratin.

Digitalt utanförskap är ett demokratihot, därför arbetar SV Väst aktivt med att ge fler möjlighet att kunna delta i digital utveckling, bland annat genom studiecirkeln ”Alla kan surfa”, som främst vänder sig till seniorer. Även vår verksamhet riktad till äldre, som känner utanförskap i form av ofrivillig ensamhet, är en demokratifråga.

SV Väst har omfattande verksamhet riktad till asylsökande/nya svenskar. På Dalaberg i Uddevalla har SV Väst - och har haft under lång tid - en mycket omfattande verksamhet riktad till de många nya svenskar som bor där. Under året har vi särskilt satsat på verksamhet främst riktad till kvinnor.

SV Väst har en stor och bred kulturverksamhet i alla avdelningens kommuner. Föreläsningar och andra kulturprogram är viktiga för att inspirera till engagemang - genom eget aktivt kulturutövande eller ett aktivt engagemang i föreningsliv eller genom att i det dagliga samtalet vara en röst för positiv samhällsutveckling.

Hantverk liksom verksamhet för personer med intellektuella funktionsvariationer är viktiga verksamheter för SV Väst. Genom aktivt sökande av externa projektmedel har SV Väst under flera år kunnat skapa möjligheter att utveckla och stärka prioriterade folkbildningsinsatser utöver de folkbildningsanslag avdelningen erhåller.

Lokal närvaro i samtliga kommuner inom vårt verksamhetsområde är en prioritering för SV Väst. Under året har det gjorts olika insatser för att vidmakthålla och utveckla den lokala närvaron. Tyvärr är det kommunala stödet till folkbildningen i många kommuner på en sådan låg nivå att det blir allt svårare att upprätthålla den lokala närvaron, en närvaro som är viktig för att folkbildningen skall kunna vara en aktiv samhällsaktör.

Vi i styrelsen tackar vår personal för ett mycket väl utfört arbete och samverkande organisationer, kommuner med flera för samarbete och stöd i att genomföra och utveckla vår omfattande verksamhet.

SV Västs styrelse genom
Hans-Inge Sältenberg
Avdelningsordförande

Hämta och läs årets verksamhetsberättelse här

 

Publicerad av Therese Johansson Kläth 2020-02-19