Tillbaka

Verktyg för det goda samtalet

Hur skapar vi goda förutsättningar för inkluderande samtal i det digitala rummet?

Vi går igenom digitala verktyg för att inkludera, aktivera och inspirera alla deltagare som tillsammans deltar i en digital miljö. Oavsett om du planerar en digital träff för en liten eller stor grupp vill du kanske att målet skall vara att alla ska få komma till tals och få dela med sig till andra deltagare. I denna kompetensutveckling får du med dig tips och idéer till hur du kan planera din digitala träff från början till slut.

Anmäl dig här