Tillbaka

Vi söker medarbetare i projektet Odla din svenska

Brinner du för odling och för integration? Tror du på alla människors möjlighet till växande utifrån sina förutsättningar? 

Då kanske du är vår nya projektmedarbetare? Studieförbundet Vuxenskolan Väst (SV) söker en medarbetare till projektet Odla din svenska 

Du har ett stort socialt kapital och kan därför dela med dig till andra. Tjänsten är en projektanställning på 50% under perioden 1 januari – 31 december 2021. Projektet vänder sig främst till de boende på asylmottagningen Restad gård i Vänersborg.

Vi har viktiga arbetsuppgifter 

Projektet Odla din svenska syftar till att öka den psykiska och fysiska hälsan hos asylsökande samt erbjuda kompetenshöjning genom att skapa en meningsfull aktivitet i form av odling. Deltagande i projektet kan leda till både arbete och fritidssysselsättning samtidigt som man får möjlighet att lära sig svenska i ett naturligt sammanhang, istället för genom traditionell undervisning. Verksamheten sker i samarbete med Restad Gård Utbildning AB. 

Odla din svenska finansieras av Länsstyrelsen Västra Götaland genom medel relaterade till tidiga insatser för asylsökande (TIA). 

 
Vi söker en projektmedarbetare som ska:

 • Genomföra ett odlingsår tillsammans med projektets deltagare.  
 • Engagera och rekrytera deltagare till verksamheten. 
 •  Planera och genomföra studiecirklar indelade över odlingsåret; försäsong, högsäsong och eftersäsong. Cirklarna innehåller odlingskunskap på yrkesinriktad svenska med både teoretiskt och praktiskt arbete. 
 • Planera och genomföra externa studiebesök och medverkan på arrangemang kring odling och mat. 
 • Engagerande av grupper (såsom matlag m.m.) samt uppstart av en odlingsförening. 
 • Samverka med Restad Gård Utbildning AB och andra samverkansparter.
 • Tillsammans med projektkoordinator och kollegor planera och organisera arbetet inom fastställd projektplan.
 • Viss administration ingår. 

Dina egenskaper och personliga kompetens 

 • Vi vill att du kan arbeta både tillsammans med andra i en mångkulturell miljö och ensam.
 • Du kan ge medmänsklighet och mellanmänsklighet. 

Samarbetsförmåga - Har förmåga att samverka så att mål och syften uppnås. Kan förhålla dig på ett sådant sätt att energi skapas och påverkar andra i positiv riktning. 

Kommunikativ - Kan uttrycka dig väl och på ett sådant sätt att andra förstår och kan ta in ditt budskap. Kan anpassa ditt sätt att kommunicera på efter person och situation. 

Strukturerad - Har god organisationsförmåga som gör att prioriteringar och arbetsuppgifter leder mot målet. 

Flexibel/förändringsförmåga - Kan arbeta mot en målbild men även vara flexibel och ta in ny information. Vet vikten av att hela tiden väga in nya situationer och förutsättningar och kan förändra sig och sitt arbetssätt för att säkerställa framgång. 

Initiativkraft - Kan vara självgående och agera på egen hand både proaktivt och problemlösande. Tar eget initiativ till utveckling och agerar på möjligheter.

Utbildningskrav och erfarenheter/Meriterande 

 • Erfarenhet av socialt arbete
 • Erfarenhet inom grön rehabilitering/trädgårdsterapi
 • Goda kunskaper i odling och planering av odlingsåret
 • Erfarenhet av att arbeta med människor med annan språklig och kulturell bakgrund
 • Erfarenhet av att arbeta i projekt
 • Erfarenhet av ideella organisationer är meriterande 

I SV värderas praktisk erfarenhet och kompetens tillsammans med formell utbildning. 
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansökan: 

Skicka din ansökan omgående – dock senast 27 november - till rekrytering.vast@sv.se.


 

Vill du veta mer 

Vill du veta mer, så kan du kontakta nedanstående personer:

Lisa Jonsson 
Verksamhetsutvecklare 
telefon 010-33 00946 

Facklig kontaktperson 
Annie Pettersson 
telefon 010-33 00901 

Vid frågor om målgruppen
Ole Guldahl, Restad Gård Utbildning AB
telefon 070-99 28 282


Snabbfakta: 
Företag: Studieförbundet Vuxenskolan avdelning Väst
Tjänst: Projektanställning 50%
Tillträde: 1 januari 2021 – eller enligt överenskommelse
Lön: Fast månadslön
Placeringsort: Vänersborg
Publiceringsdatum: 2020-11-16
Sista ansökningsdag: 2020-11-27

Hämta som pdf

 

Publicerad av Therese Johansson Kläth 2020-11-16