Änkan på Ljudaborg 2014

VÄLKOMNA till den officiella hemsidan för
2014 års teaterproduktion på Kulturplats Ljudaborg

”Änkan på Ljudaborg - Flytten från Lödöse”, som speglade den omvälvande händelsen 1473, när staden Lödöse skulle flyttas.

Det är Studieförbundet Vuxenskolan Väst, som är projektägare och som driver och administrerar detta föregående och kommande projekt, där syftet bl.a. är att utveckla och bredda mångfalden av kultur kompetenser hos deltagarna.

Ett resultat av arbetet är den nybildade föreningen, Ljudaborg kulturförening, samt utvecklandet och färdigställandet av den unika och vackra friluftsscenen vid Lödöse museum. Sommaren 2013 återinvigdes scenen, i samband med medeltidsspelet; ”Hertigarnas bröllopsfest”, där ett 100-tal personer deltog aktivt. Och där publiken uppgick till drygt 1200 personer.

I samband med teaterproduktionen genomförde vi dessutom en mycket uppskattad medeltidsmarknad med ett tusental besökare.
Nu fortsätter vi att ta tillvara det stora kulturengagemanget hos deltagarna, där många varit med ända sedan medeltidsspelen ”Vid Ljuda Os” (Åren 1994-2009).

Så nu är det bara för den intresserad att klicka sig vidare här på hemsidan för att få veta mer om projekten här.

Historia

1473, året då Lödöseborna flyttade till staden Söder om Lödöse. Redan på 1000-talet uppstod här en handelsplats, som under 1100-talet snabbt utvecklades till en tätort med tre kyrkor, kungsgård, kungligt myntverk och kastal. Under 1200- och1300-talen var Lödöse en blomstrande handelsstad. Här fanns kloster och hospital samt en borganläggning som med sitt vallgravssystem hörde till landets  

största. Borgen tjänade ofta som residens för det vid denna tid ambulerande kungahovet. En nedgång kan ha börjat i slutet av 1300-talet, men ännu vid mitten av 1400-talet räknades Lödöse som en av landets sex främsta städer. En stad, med rätt till egen representation vid kungaval.
Från omkring 1450 blev den dansk-norska tullen vid det starkt utbyggda Bohusfäste en så svår störning i handelskommunikationen med Lödöse, att den svenska regeringen beslöt sig för att flytta staden.
År 1473 utflyttade huvudparten av Lödöses borgare och anlade en ny stad vid Säveåns mynning, Nya Lödöse (vid stadsdelen Gamlestan, i nuvarande Göteborg). Ca 100 år senare hade staden avancerat till rikets andra stad.

KONTAKTPERSONER
Sommarspelet 2014

Manus & Regi
Roger Janerfors
roger.janerfors@ljudaborg.se

Producent/Marknadsföring
Antoinette van Ketwich
antoinette@ljudaborg.se

 

                       

16 januari 2014
Borgmästarens änka tar över Ljudaborg.
Hämta pdf »

Januari 2014
I startgroparna för nytt sommarspel.
Hämta pdf »

12 mars 2014
Manus och roller klara för nya föreställningen.
Hämta pdf »

Vecka 21 Alekuriren
Folkfest när Albotorget firade 40 år.
Hämta pdf »