Bohusläns guider

      

Guideutbildning i bohuslän

Efterfrågan av kunniga språkguider är stor idag och kommer att öka framöver när fler och fler resebolag världen över förlägger sina resor hit, menar Maria Ekegren, avdelningschef för Studieförbundet Vuxenskolan avdelning Väst. Fler och fler kryssningsbåtar anlöper vår kustremsa, och här behöver vi ligga i framkant så de kan få guidade bussturer eller guidade natur/kulturpromenader. 

Mot höstkanten när deltagarna har genomgått sina prov och blivit auktoriserade som nationella guider kan de bohuslänska företagens berika sin utländska kunder med en guidad tur. Då är det bara att kontakta oss, fyller Lena Aldrin , ordförande i Bohusläns Guider, i.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) samarbetar med Bohusläns Guider i detta Leader-projekt och just nu förbereds 16 språkintresserade kursdeltagare att ta emot fler besökare i norra Bohuslän. En språkguidetutbildning där värdskap och skapande av fler reseanledningar till kustkommunerna är viktiga moment. - Ett Bohuslän som har så mycket mer att erbjuda än bara sol och salta bad; en spännande historia, intressant natur, litteraturpromenader, ”mordvandringar”, lokalt producerad mat av hög kvalitet med mera.

Inom projektets ram ingår inte bara utveckling av konceptet för guideutbildningen, vilket sker i samklang med lokala arrangörer, såsom boendeanläggningar och restauranger, utan vi ser exempelvis även över Bohusläns Guiders marknadskommunikation, framhåller Maria Ekegren.

Både Maria och Lena poängterar att de är mycket glada de tack vare ekonomiskt stöd från Jordbruksverket och den lokala LAG-gruppen nu har möjlighet att genomföra denna efterlängtade satsning.

Kortfattade informationsbroschyrer om verksamheten

Bohusläns guider svenska A5.pdf

Bohusläns guider A5 arabiska.pdf

Bohusläns guider A5 dari.pdf

 

Övrig information

Läs projektbeskrivning här

Bohusläns guiders hemsida

Agriculture and rural development

Kontaktpersoner
För projektägaren: Avdchef Mia Ekegren, tfn 010-33 00 900, e-post mia.ekegren@sv.se
För Bohusläns Guider: Ordförande Lena Aldrin Jansson, tfn 0730-472831, e-post lena.aldrin.jansson@telia.com
Turistrådet: Marie Linde (vice VD), tfn. 031-818307, e-post marie.linde@vastsverige.com