Lättläst version saknas

Förstudie Mat och Folk

      

Beskrivning

Att göra en bedömning av nuläget inför ett möjligt större projekt som avser att främja lokal matproduktion och ökad medvetenhet bland konsumenter kring närproducerad och ekologisk mat och produkter. Det gror idag förhoppningar på att Strömstad och Tanum tillsammans ska kunna växa stort inom området närproducerat/småskaligt/ekologiskt. Föreningen Omställning Strömstad, Kooperativet Nässlan och Studieförbundet Vuxenskolan märker alla av ett växande intresse för området och önskar således kunna vara en positiv kraft för att få området att spira för och med lokala producenter. Vi skulle därför önska att göra ett samlat tag för att öka andelen lokala producenter och sammanföra dessa i ett nätverk.

Syfte

Vi vill bidra till att framhålla Strömstad och Tanum som ett område med ett starkt engagemang för det lokala och närproducerade. Vi vill stärka befintliga och etablera nya samarbeten inom närproducerat. Att göra en förstudie till kommande projekt ”Folk & Mat” vilken avser att främja lokal matproduktion och ökad medvetenhet bland konsumenter kring närproducerad och ekologisk mat och produkter. Att undersöka hur långt befintliga aktörer i området redan har kommit med detta, var de fastnar och hur/om de behöver hjälp för att komma vidare. Att länka samman producenter och konsumenter för att stärka den lokala matproduktionen. Att ta fram handlingsplan för framtida ansökan ”Folk & Mat”, om det bedöms lämpligt efter projekttidens slut.

Bakgrund

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) avdelning Väst har under 2017 haft en särskild satsning på hållbarhet där vi träffat många engagerade inom fältet för att tillsammans kunna hitta möjligheter för att folkbilda inom området. I Strömstad har vi under året satsat på ny lokal och ny tjänsteman på plats och SV har dör igenom fått en naturligare knytpunkt för lokala föreningar, Vi har tillsammans med Omställning Strömstad och Kooperativet Nässlan påbörjat samtal om hur vi tillsammans skulle kunna göra en folkbildande insats i frågan om hur vi attraherar fler producenter, etablerar nätverk och lockar fler att börja handla lokalproducerat/ekologiskt m.m. Då SV har stor erfarenhet av projekt och ett stort nätverk inom hållbarhetsområdet samt flera goda exempel på vad som tidigare fungerat så har vi i våra diskussioner om folkbildande insatser för ovanstående kikat på Orust som 2010 anordnade en miljömässa som sedan kom att leva vidare och bidra till uppstart av bl.a. den ekonomiska föreningen OrustMat samt Orust Kretsloppsakademi som jobbar aktivt med närproducerat/ekologiskt och klimatneutrala alternativ inom alltifrån mat till energi och transporter. Vi har märkt att det görs försök till att öka lokal småskalighet, men försöken stannar upp, de ideella krafterna mäktar inte att ta nästa steg - vi vill undersöka varför och hur man kan komma vidare.

Slutdatum för förstudien 2018-06-30 Förlängt till 2018-12-31

Kontaktperson:

Karin Björk karin.bjork@sv.se 010-33 00 929

Hämta ansökan steg 2
Hämta beslut som pdf