Förstudie Orust Mejeri

      

 

På Orust finns gott om mjölkkossor som tillsammans producerar mer mjölk än Orustborna kan dricka upp. Ändå dricks mycket lite av den mjölken på Orust. I princip all mjölk från nämnda mjölkkossor levereras till mejerier någonstans på fastlandet och all mjölk som säljs på Orust levereras från något mejeri på fastlandet.

Via verksamhet inom Orust Mat och Orust Kretsloppsakademie vet man att det finns intresse bland bönder och konsumenter för ett lokalt mejeri på Orust. 

I mars 2017 beviljades projektmedel från Leader Södra Bohuslän för att genomföra en förstudie som syftar till att utreda om det finns möjlighet att starta ett lokalt mejeri på Orust som skulle förädla och paketera mjölk från Orusts kossor för att sedan kunna säljas på Orust, Tjörn och ev även närliggande fastland. Förstudien skall visa på några olika lösningar, värdera dessa samt presentera förslagen för intresserade. Materialet skall därefter kunna överlämnas till en konstellation som visat intresse för att delta i mejerietableringen.

Förstudien startas under 2107 och skall vara klar i början av 2018.

Läs delar av projekansökan här

Agriculture and rural development


Kontaktpersoner
För projektägaren: Avdchef Mia Ekegren, tfn 010-33 00 900, e-post mia.ekegren@sv.se
Lokalkontoret Orust: Ulla-Britt Bagge, e-post ulla-britt.bagge@sv.se och Renée Weberitsch, e-post renee.weberitsch@sv.se
Projektledare och expertutredare: Maria Schmidt Larsson, Daucus Design