Leaderprojektet

Från Ljuda Os till Ljudaborg

En teaterscen med publikläktare etablerades under de 16 år som spelet Vid Ljuda Os spelades upp, 1994-2009.

Efter några års paus startar vi nu ett nytt projekt, som syftar till att tillvarata spelplatsens unika förutsättningar. Denna gång är målet att få en bredare kulturverksamhet på spelplatsen.

Projektansökan skickades in i slutet på 2011, ställd till LEADER Göta Älv, som administrerar dom EU-pengar som ska stimulera lokal utveckling på landsbygden. Detta beviljades till en projektsumma av 1,8 miljoner kronor.

Vidare ska två större medeltida sommarspel, med teaterföreställningarna "HERTIGARNAS BRÖLLOPSFEST" 2013 och "ÄNKAN PÅ LJUDABORG" 2014, genomföras.

Se bilder av bygget av utomhusscenen här.

Som en viktig del i detta står SV Väst som tillsammans med projektet anordnar ett antal studiecirklar för att bygga upp kunskap och kulturkompetens,  för fortsatt mångfald av sceniska uttryck  i Lilla Edets kommun. Därför är målet att starta en kulturförening under 2013 för att tillvarata, förvalta och utveckla spelplatsen Ljudaborg!

Ett projekt i samarbete med

EUflagga jordbruksverkets logo Leader logo