Potatisgården

    

Projekt ASF Potatisgården

Redan 2014 började det hända saker på Potatisgården. Man gjorde marknader och kulturarrangemang för att öka intresset för centrum och för ekologisk och närproducerad mat. Till eventen kom ofta utrikesfödda som var duktiga på att laga mat och baka och tillförde en ny dimension med sitt hemlands matkultur. Efter ett tag ville vi utveckla idén om en mötesplats för att stödja integration av utrikesfödda och sammanlänkning av stad och landsbygd. Då sökte vi en förstudie från Leader Södra Bohuslän, vilken vi fick beviljat juni 2016. Projektet pågår till juni 2017. 

Syftet med förstudien är att testa en modell för ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) med omgivande nätverk av etablerade företag som ger stöd och samarbetspartners, med utgångspunkt i marknadsplatsen på Potatisgården i Uddevalla. Målet är att starta upp ett ASF. 

Under projekttiden genomförs aktiviteter som studiebesök hos fungerande kooperativ samt workshops och utbildningar i idé- och produktutveckling, kooperativt förhållningssätt och marknadsföring. Vi ska genomföra marknader med kulturinslag för att testa produkter och öka kundernas intresse. Utrikesfödda ska genom praktik lära sig företagande, livsmedelsproduktion och svenskt regelverk, genom att arbeta tillsammans med etablerade företagare och genom studiebesök hos dessa. Etablerade företag får en marknadsplats både fysiskt och online, gemensam marknadsföring och idéer för produktutveckling.

Projektet ägs av Studieförbundet Vuxenskolan Väst och finansieras av Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 och Leader Södra Bohuslän. I projektet samarbetar vi med Vuxenutbildningen i Uddevalla, Mötesplats Tureborg, föreningen Potatisgårdens vänner och livsmedelsproducenter som deltar på marknader och levererar varor till E.K.Logisk Handel.

Hitta spännande aktiviteter på Potatsisgården här

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling