SV Unity Väst

UNITY är SVs nationella utvecklingsprojekt.

Genom projektet skapar SV verksamhet som leder till ökat inflytande och minskade klyftor i samhället! Projektet finns på fem orter; Malmö, Göteborg, Jordbro, Borlänge och Umeå. På alla platser satsar vi på verksamhet för unga, främst inom Hiphop. Här används hiphopkulturen som metod för att skapa lokala mötesplatser, som stimulerar till kreativa processer och stärker individen att påverka sin livssituation. Aktiviteterna kan handla om allt från eget utvecklande av musik och dans, till utbildning i arrangörskap, filmproduktion och kulturentreprenörskap.

Genom utvecklingsarbetet vill SV hindra diskriminering och utanförskap, och istället främja lärande, mångfald, delaktighet och samhällsengagemang.
Genom hiphopkulturen når SV unga människor som på något sätt befinner sig i utanförskap. Folkbildningens metoder ger unga en arena för att utveckla sig själv och sina intressen. Hiphoppen ger förutsättningar för unga att kanalisera sin energi och använda sitt kreativa skapande för att själva påverka sin situation i en positiv riktning. SV använder hiphopkulturen för att stärka unga i förändring och utveckling av både den egna situationen och samhället. SV skapar mötesplatser för utveckling på ungas villkor. Det är hållbar utveckling!

SV har under många år arbetat framgångsrikt med hiphop i hela landet. Från Göteborg i söder där man grundat en Hiphopakademi, till Umeå i norr där ett internationellt hiphopprojekt, Heal the Hood arrangerar utbyten med Sydafrika. I Stockholm har man genom projektet ”Vägen ut” utvecklat ett koncept kring hiphopstudios, som fungerar som en social mötesplats.

Under 2014-2015 kommer SV att utveckla hiphopverksamheten ytterligare i SV Väst. I projektet UNITY används hiphopkulturen som metod för att skapa lokala mötesplatser, som stimulerar till kreativa processer och stärker individen att påverka sin livssituation. Aktiviteterna kan handla om allt från eget utvecklande av musik och dans, till utbildning i filmproduktion och kulturentreprenörskap. Genom utvecklingsarbetet vill SV hindra diskriminering och utanförskap, och istället främja lärande, mångfald, delaktighet och samhällsengagemang. Att få deltagarna att växa och utvecklas som individer är en viktig del av projektet!

Projektansvarig: Kim Dahlberg
E-post kim.dahlberg@sv.se Telefon 010 - 33 00 921

Läs forskningsrapporten om Unityprojektet här