Tillbaka

Min Säkerhet

Min Säkerhet genomför säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Studieförbundet Vuxenskolan Väst kommer att kunna erbjuda utbildningar under hösten 2021.

Kurserna är anpassade för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt. Kurserna tar upp olika typer av risker som man kan råka ut för i vardagen och hur man hanterar dessa. 

Kursen är uppdelad på 11 tillfällen, varje tillfälle har ett nytt tema.

Våra säkerhetsteman är:

  • Säkerhet hemma och på jobbet
  • Brandsäkerhet del 1
  • Säkerhet i stadsmiljö och trafik
  • Säkerhet vid skogar och sjöar
  • Personlig säkerhet - så undviker jag att bli lurad
  • Ekonomisk trygghet och säkerhet på internet
  • Samhällskriser och extrema väder
  • L-ABCDE
  • Hjärt- lungräddning (HLR)
  • Brandsäkerhet del 2

Projektet Min Säkerhet startade våren 2018. Med hjälp av projektmedel från Allmänna Arvsfonden har vi tagit fram ett unikt kursmaterial med tillhörande app.  

Vårt mål är att hålla säkerhetsutbildningar i Sverige under hela 2021. Under rådande omständigheter i pandemin följer vi Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar.

Har du frågor? Kontakta gärna mig!

Kicki Ståhl
Verksamhetsutvecklare Funktionsnedsättning/Kultur äldreomsorg
E-post: kicki.stahl@sv.se

Läs mer om Min Säkerhet och anmäl intresse på sv.se/min-sakerhet