Deltagarenkät

Du har deltagit i en kurs i Studieförbundet Vuxenskolans (SVs) regi. Vi vill göra vårt bästa för att våra deltagare ska vara nöjda med SV. För att hjälpa oss med det ber vi dig att ge dina synpunkter på hur du uppfattat den kurs du deltagit i.
 
1. Jag har deltagit i följande kurs:
 
2. Hur upplevde du följande:
 
Kommentarer till ovan eller annat som rör kursen:
 
Hur fick du information om kursen?
 
Tack för att du tog dig tid att fylla i denna enkät!