Umeå socialdansförening

Information Umeå socialdansförening  - Startad sommaren 2017.

Umeå socialdansförening är en religiöst och politiskt obunden dansförening som på ideell basis skall vara ett forum för att utveckla dans genom kursverksamhet, dansträning och socialt dansande. Föreningen skall verka för att sprida och förankra intresset för dans och dess kultur i Umeå med omnejd, med tonvikt på bugg och foxtrot, samt bereda tillfällen för föreningens medlemmar att umgås och dansa socialt.

Vision: Vi vill främja gemenskap med och utan dans, få fler människor att dansa pardans, framför allt bugg och foxtrot, samt komma ut på utedanser. Vi vill se till att danskurser och dansfester fortsätter ordnas genom åren samt att dansbanorna hålls levande i Umeå-trakten.

Policy: Föreningens verksamhet drivs genom olika arbetsgrupper med inriktning på att främja social dans i Umeå. En viktig uppgift är att ordna aktiviteter och lokal för olika träffar och främja kursverksamhet i samverkan med t ex studieförbund, företag eller genom att arrangera kurser själv.

Arbetsgrupper:

1. Musik-fest, (skapa låtlistor, ordna dansfester).

2. Hjälpdansare (vara med på kurser/uppvisning/prova på/bli kursledare).

3. Sociala aktiviteter (äta ihop, fika, samåka på dans, resa till olika dansarrangemang).

4. PR (nyhetsbrev, information, marknadsföring, hemsida).

Styrelsemedlemmar: Ellinor Carlander (ordförande), Joakim Mäki (sekreterare), Mikaela Wärnsberg (kassör), Bror Österholm och Tomas Rutfors är ordinarie styrelsemedlemmar. Eva Risberg och Johnny Backlund är suppleanter. Christine Lövtrup är revisor. Valberedare Leif Luthman.

För mer information, se stadgar på nästa sida.  

Kontakta oss på:

umeasocialdansforening@gmail.com eller Ellinor Carlander på 073-576 92 49,

Mikaela Wärnsberg på 076-837 60 62, alternativt Joakim Mäki på 070-225 56 17

om du har frågor, vill bli medlem eller delta i någon av arbetsgrupperna.

 

Vi återkommer med information när vi har registrerat oss hos Skattemyndigheten och hos banken. Medlemskap i föreningen kommer att kosta 150 kr för år 2017. Som medlem kommer du få 10 % rabatt på Studieförbundet Vuxenskolans danskurser och fri entré eller rabatt på vissa dansfester. Du blir också inbjuden till sociala träffar, gemensam utgång på dans mm. Föreningen blir vad vi gör den till. Du är hjärtligt välkommen att vara med!

Föreningens stadgar >