Djur, natur & miljö

Vem bestämmer om din mark? En kväll om äganderätt. Ida Nyberg och Björn Galant, experter inom äganderätt på LRF informerar. Ur programmet:

* Allmänt om äganderätt och markintrång
* Naturreservat och nyckelbiotoper
* LRF:s principmål; bombmurkla, lavskrika och fjällnära skog
* Skoter och terrängkörning

Kom och lyssna, dela erfarenheter och ställ dina frågor!

Även du som inte är medlem är välkommen!

Vi bjuder på fika!