Djur, natur & miljö

Känner du oro för vart världen är på väg, med klimatförändringar och orolig finansmarknad? Vill du vara med och ställa om mot ett mer hållbart samhälle? I den här läsecirkeln läser vi boken aktivt hopp av Joanna Macy och Chris Johnstone. Aktivt hopp hjälper oss att hitta sätt att möta oro och utmaningar genom olika kreativa övningar att göra tillsammans med andra. Boken ger oss hopp och verktyg för att skapa en ljusare framtid tillsammans.

Läsecrikeln startar så fort vi fått ihop tillräckligt många deltagare.

Ingen avgift
Kursen är gratis, men du behöver tillgång till boken.

Frågor
susanne.hjort@sv.se
090-125585 / 072- 595 49 24