Hantverk & konst

Kurs för nybörjare där vi under 6 tillfällen går igenom bl.a. färglära och de mest grundläggande teknikerna. Vi försöker måla utan vit och svart färg.
Varje tillfälle får vi med oss en ny övning och med några idéuppslag provar vi oss fram och samtalar sedan kring våra alster. Har vi stött på några svårigheter och finns det smarta lösningar?

Medtag eget material; akvarellpapper, -färger och penslar. Behöver du tips och råd ang. inköp av material ring kontoret, tel 0950-125 85.
Studiematerial är häftet "Börja måla", pris 75 kr. Häftet beställer du själv via t.ex. AdLibris eller Bokus.

Ledare: Gunilla Lind

Välkommen med din anmälan!

Covid-19
För att minska risken för smittspridning har vi begränsat antalet deltagare i kursen och möblerar för att det ska gå att hålla avstånd i kurslokalen. Vi städar/spritar lokalerna.
Vi uppmanar dig att ha god handhygien, hålla avstånd och undvika att skapa trängsel när du deltar i kursen.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens råd uppmanar vi dig som känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber att låta bli att träffa andra människor och därmed också stanna hemma från vår verksamhet.

Om du tillhör riskgrupp uppmanar vi dig att överväga om du helt bör avstå från att delta i en kurs med fysiska träffar.