Hantverk & konst

Kurs på distans för nybörjare där vi under 6 tillfällen går igenom bl.a. färglära och de mest grundläggande teknikerna. Vi försöker måla utan vit och svart färg.
Varje tillfälle får vi med oss en ny övning och med några idéuppslag provar vi oss fram och samtalar sedan kring våra alster. Har vi stött på några svårigheter och finns det smarta lösningar?

Eget material; akvarellpapper, -färger och penslar.
Behöver du tips och råd ang. inköp av material ring kontoret, tel 0950-125 85.
Studiematerial är häftet "Börja måla", pris ca 75 kr.

Ledare: Gunilla Lind

Verksamhet under Covid-19 pandemin
Eftersom det finns en samhällsspridning av Coronaviruset, Covid-19 kan inte SV garantera en smittfri miljö.
I enlighet med Folkhälsomyndighetens råd uppmanar vi dig som känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber att låta bli att träffa andra människor och därmed också stanna hemma från vår verksamhet.
Om du tillhör riskgrupp eller är 70 år eller äldre avråder vi dig från att delta i våra kurser med fysiska träffar just nu.
Vi uppmanar dig att ha god handhygien, hålla avstånd och undvika att skapa trängsel när du deltar i kursen.
För att minska risken för smittspridning anpassar SV kursernas upplägg. Vi begränsar antalet deltagare och möblerar för att det ska gå att hålla avstånd i undervisningsrummet.

Välkommen med din anmälan!