Hantverk & konst

Kurs på distans för nybörjare där vi under 6 tillfällen går igenom bl.a. färglära och de mest grundläggande teknikerna. Vi försöker måla utan vit och svart färg.
Varje tillfälle får vi med oss en ny övning och med några idéuppslag provar vi oss fram och samtalar sedan kring våra alster. Har vi stött på några svårigheter och finns det smarta lösningar?

Eget material; akvarellpapper, -färger och penslar.
Behöver du tips och råd ang. inköp av material ring eller skicka sms till Gunilla, tel 070-228 22 68.
Studiematerial är häftet "Börja måla", pris ca 75 kr. Häftet köper du själv hos t.ex. AdLibris. Till första träffen gör det inget om du inte har fått den.

Som plattform för våra träffar använder vi antingen Jitsi eller Messenger och kanske en sluten grupp på FaceBook. Har man inte FaceBook är det inget hinder för att delta.

Ledare: Gunilla Lind

Kontakta kontoret i Lycksele om du vill ha mer info:
Tel: 0950-125 85, e-post: lycksele@sv.se

Välkommen med din anmälan!