Djur, natur & miljö

Denna utbildning vänder sig till dig som själv avverkar din skog. För att få så bra betalt som möjligt för ditt virke så gäller det att tillreda virket så korrekt som möjligt för att öka virkesvärdet. För att nå dit krävs kunskap om virkesmätningsbestämmelser och att kunna läsa och dra rätt slutsatser utifrån hur en virkesprislista är konstruerad.

Utbildningen:
En kursdag, med halva tiden teori och den andra en praktisk övning i skogen.

· Virkesmätningsbestämmelser, vad gäller för olika sortiment och kvaliteter
· Hur mäts och kvalitetsbedöms ditt virke?
· Prislistan, hur läser man den och hur jämför man olika prislistor?
· Praktisk övning, där vi lär mer om kvalitetsgränser, sortimentsgränser och vad som lönar sig bäst.

Utbildningen tar 1 kursdag i anspråk.

Lunch, fika och utbildningspärm ingår i kursavgiften.

Målet:
Att du som skogsbrukare ska öka din kunskap om virkets kvalitetskrav och hur en virkesprislista fungerar. Att göra det lättare för dig att kontrollera vem som för tillfället betalar bäst för ditt virke och hur du kan vara med och påverka virkespriset med ditt sätt att tillreda virket. Du ska även få en inblick i hur ditt virke mäts vid industri, och även varför mottagande industri har de önskemål om tillredning som dom har.

Kontakta Anders, tel 072-595 49 10 eller till kontoret 0950-125 85 om du har frågor.
Utbildare: Erik Alnersson
Deltagaravgift: 2.500 kr
Kursstart: Vid full grupp.