Arabiska

Arabiska

Språk

Ett språk som talas av omkring 221 miljoner människor i världen!
I Sverige finns över 600 000 invånare med arabiska som modersmål och det är tredje största språket i Sverige.

Under kursen kommer vi att lära oss enklare fraser för att kunna kommunicera med varandra!!
Vi kommer mest att prata arabiska men även lära oss skriva lite :)

Vill du lära dig detta språk??
Ta då chansen och anmäl dig!!

Ledare: Rasem Alhelwani