Hantverk & konst

Kursen återbruk fortsätter.
Lär dig återbruka tomma kaffepaket, hundfodersäckar eller andra
plastförpackningar! Material finns att använda gratis men samla gärna eget
material och ta med. Kom och låt dig inspireras!

GRATIS!

Välkommen att vara med!