Hälsa & välbefinnande

Välkommen till en studiecirkel om Existentiell hälsa!

Existentiell hälsa handlar om hur du ser på världen, dig själv och din relation till de sammanhang du ingår i. Trots fysisk och psykisk god hälsa kan vi ibland känna oss sköra.

I denna samtalsgrupp kommer vi att jobba med samtalskort och bilder för att komma vidare och hitta nya vägar. Vi utgår från åtta teman för existentiell hälsa med fokus på friskfaktorer.

Frågor
Carlos de Rada
carlos.derada@sv.se, 090-12 55 85

Bra att veta
Startdatum den 13 sept. är preliminärt

I samarbete med Västerbottens läns landsting.