Balans, tillit och hopp - en cirkel om existentiell hälsa - Intresseanmälan

Balans, tillit och hopp - en cirkel om existentiell hälsa - Intresseanmälan

Hälsa & välbefinnande

Denna kurs har redan startat. Här kan du anmäla ditt intresse för nästa kurs, som är under planering. Vi kommer sedan att höra av oss till dig om tid och datum när dessa är fastställda. Det är därför bra om du kan lämna en e-post och ett mobilnummer där vi lätt kan nå dig. Observera att dag/tid/pris/startdatum är preliminärt och kan komma och ändras. Intresseanmälan är ej bindande.Välkommen till en studiecirkel om Existentiell hälsa!

Existentiell hälsa handlar om hur du ser på världen, dig själv och din relation till de sammanhang du ingår i. Trots fysisk och psykisk god hälsa kan vi ibland känna oss sköra.

I denna samtalsgrupp kommer vi att jobba med samtalskort och bilder för att komma vidare och hitta nya vägar. Vi utgår från åtta teman för existentiell hälsa med fokus på friskfaktorer.

Frågor
Carlos de Rada
carlos.derada@sv.se, 090-12 55 85

Bra att veta
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

I samarbete med Västerbottens läns landsting.