Båtpraktik, Dager

Båtpraktik, Dager

Transport

Båtpraktikintyg (BåtI) är ett intyg som visar att innehavaren efter prövning visat sig ha tillräcklig praktisk förmåga att hantera en fritidsbåt i olika situationer som kan härledas till de förhållanden som utgör grund för förarintyg (FörI) och kustskepparintyg (KustI).

BåtI (dager) rekommenderas för den som erhållit förarintyg. (våren 2018)
BåtI (dager) är ett förkunskapskrav för den som ska prövas för kustskepparintyg
BåtI (mörker) rekommenderas för den som erhållit kustskepparintyg (hösten 2018)

Ledare: Sven-Erik Mattjus och Lars Karlsson
Du är försäkrad genom Studieförbundet Vuxenskolan

• TOTALT FÖR KURSEN & EXAMINATIONSAVGIFT: 350: -

• Vi förbehåller oss rätten att ställa in på kort varsel om väder och vind inte tillåter.
Gör din förhands/intresseanmälan i god tid för vår planering

Kursen körs löpande
Vägbeskrivning: Kör till Gocartbanan Ursviken. Ta höger, passera Sillskatan, v enskild väg, passera Sandviken och sväng höger vid rött sjömärke. Kör längst ut.

Välkommen med din anmälan!