Transport

Båtpraktikintyg (Båtl) är ett intyg som visar att innehavaren efter prövning visat sig ha tillräckligt praktisk förmåga att hantera en fritidsbåt i olika situationer som kan härledas till de förhållanden som utgör grund för förarintyg (Förl) och kustskepparintyg (Kustl). Rekommenderas för den som erhållit förarintyg och är ett förkunskapskrav för den som ska prövas för kustskepparintyg.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in på kort varsel om väder och vind inte tillåter.
Plats: Kågnäsudden Finnhällan (prel.)