Transport

VHF är bland det viktigaste i säkerhetsutrustningen på ett fartyg. För att få använda VHF måste du ha SRC-certifikat.

Kursinnehåll:
Om bl.a. frekvenser, utbredningssätt och räckvidd, vilka lagar och villkor som styr VHF-användandet, kanalval, talteknik och internationell bokstavering.
Att anropa kustradion, yrkesfartyg och andra fritidsbåtar. Om den prioriterade nöd-, il- och varningstrafiken
Om VHF och sjöräddning. Vad bl.a. GMDSS, EPIRB, SART och INMARSAT innebär samt om de vanligaste engelska standarduttrycken m.m.
Kostnader för kursmaterial tillkommer.

Avgiften för förhöret betalas direkt till förrättaren 625 kr. Om du behöver en ny intygsbok tillkommer 65 kr.