Media & kommunikation

I den här kursen lär du dig att utnyttja din mobilkameras fulla potential, hur du utför manuella inställningar, samt hur du med hjälp av bildkomposition och ett
kreativt utnyttjande av det befintliga ljuset tar mycket bättre bilder. Vi lär oss matcha de nyare mobilernas olika kameror/brännvidder med varierande
fotograferingsavstånd, samt går igenom appar och andra tillbehör för att skapa bilder som verkligen kommunicerar och blir värda att visas upp.